DOTACJA NA USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dnia 13 września 2021 roku (poniedziałek) Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak oraz Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Salamandra,  w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, podpisały z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Panem Markiem Ryszka, umowę na dotację zadania pn. „Transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny”.

Uzyskana dotacja opiewa na kwotę 30 tys. zł zgodnie ze wskazaniem, że nie może przekroczyć 91,33 % kosztu kwalifikowanego.

Głównymi celami programu są działania proekologiczne oraz eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Szczawin Kościelny spowodowanych azbestem.

ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE – POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU!!!

Galeria zdjęć aktualności