HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Płatności  za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 10 lutego – w kasie Urzędu Gminy bezpłatnie lub w banku na konto Urzędu Gminy: 41 9013 1013 2600 0912 2000 0420;

Galeria zdjęć aktualności