ROZWÓJ PSZCZELARSTWA PRZY WYKORZYSTANIU SZKOLEŃ ON-LINE

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line"  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu jest:

- pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

- rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

- powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

- zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.


Grupa docelowa to:

- osoby w wieku powyżej 18 lat,

- zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.

Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ

- Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich 

https://ekoostoja.com/.../sprzedaz-bezposrednia.../


- Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich 

https://ekoostoja.com/.../rolniczy-handel-detaliczny.../


- Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa 

https://ekoostoja.com/.../ekonomiczne-podejscie-do.../


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line:
https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/

Więcej informacji dotyczących projektu:

- pod linkiem:
https://ekoostoja.com/2021/06/29/rozpoczynamy-realizacje-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/

- pod numerem telefonu: 782853257
 

Galeria zdjęć aktualności