PODZIĘKOWANIA ZA UDZIELENIE WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM!!!

Serdecznie dziękuję Radnym Rady Gminy Szczawin Kościelny, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy oraz Mieszkańcom za zaufanie i owocną współpracę.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!!!

Wójt Gminy   

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności