SEGREGUJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY - DAJ IM DRUGIE ŻYCIE

Baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, które stanowią coraz większy udział w strumieniu odpadów komunalnych. Baterie, które często bezmyślnie wyrzucamy do kosza na odpady zmieszane, zawierają niebezpieczne, toksyczne lub żrące substancje.

Zużyte baterie wyrzucane do kosza na odpady zmieszane w efekcie mogą trafić na składowisko, gdzie rozpadają się i przeciekają, w konsekwencji zanieczyszczając glebę i wody gruntowe. Dla przykładu jedna mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.

PAMIĘTAJ!!

Aby ograniczyć negatywny wpływ zużytych baterii i akumulatorów na środowisko należy zbierać je selektywnie, a następnie wrzucać do specjalnych pojemników na zużyte baterie np. w sklepach lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jeżeli zadbamy o to, aby te niebezpieczne odpady zostały wysegregowane i trafiły do punktów zbiórki możemy być pewni, że odzyskane zostaną z nich cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć, które mogą być ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcyjnych, oszczędzając tym samym surowce naturalne, ograniczając zużycie wody i energii.

Galeria zdjęć aktualności