INFORMACJA Z ARIMR O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 ze zm.), zwanej dalej ustawą o płatnościach i art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182) wniosek o przyznanie płatności, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.

ZMIANY w stosunku do lat ubiegłych :

• Nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane.

• Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.

• Od roku 2021 obowiązek wskazania upraw we wniosku dotyczy wszystkich rolników, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

https://www.arimr.gov.pl/.../trwa-kampania-doplat-2021...

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), będzie można składać od dnia 15 marca do dnia 17 maja za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na:

https://www.arimr.gov.pl/.../system.../ewniosekplus.html

Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku.

W siedzibie Biura dostępne są dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Wykaz kontaktów do pracowników MODR Płock w poszczególnych gminach dostępny jest na stronie:

https://www.modr.mazowsze.pl/.../oddzial-w-plocku/tzd-plock

----------------------------------

Szanowni Państwo!

Zachęcam, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie na ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na dokonanie ewentualnych poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części należnych dopłat.

Wójt Gminy     

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności