Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego w GOK w Szczawinie Kościelnym

WYNIKI KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

WYNIKI KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
Na konkurs wpłynęły 34 prace. Jury w składzie: Ewa Chodorowska, Anna Rymarkiewicz, Monika Cichońska, Katarzyna Kowalczyk i Barbara Kopeć kierując się następującymi kryteriami: samodzielność, kreatywność, oryginalność, staranność, wyłoniła laureatów w trzech kategoriach:
Kategoria Przedszkole-
I MIEJSCE
Maja Janecka Przedszkole Szczawin K.
II MIEJSCE
Sebastian Jóźwiak Przedszkole Szczawin K.
III MIEJSCE
Fabian Pietruszewski Przedszkole Szczawin K.
Kategoria Szkoła Podstawowa
I MIEJSCE
Aleksandra Morawska SP. Szczawin
II MIEJSCE
Alicja Lewandowska SP Trębki
III MIEJSCE
Wiktoria Wypych SP Trębki
Kategoria Gimnazjum
I MIEJSCE
Paulina Morawska Gimnazjum

Gratulujemy nagrodzonym. Nagrody zostaną wręczone po Świętach Wielkanocnych w Bibliotece Szkolnej. O dokładnym terminie poinformujemy laureatów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Wszystkie prace były piękne i jury miało naprawdę trudny wybór. Dla wszystkich uczestników przewidziane są słodkie upominki. Wystawę prac konkursowych można obejrzeć w gablocie w Gminnym Ośrodku Kultury.
Dyrektor GOK Ewa Chodorowska

Prace laureatów oraz pozostałe, które wpłyneły na konkurs można obejrzeć: tutaj

 


Dyrektor GOK Ewa Chodorowska

Mobilny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczawinie Kościelnym

 

INFORMACJA

Z powodów organizacyjnych nie odbędzie się  punkt informacyjny. Za utrudnienia przepraszamy.

O terminie poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Szczawin Kościelny do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który odbędzie się w Urzędzie Szczawin Kościelny w dniu: 30.03.2015 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 15:00. Podczas dyżuru konsultanta wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać m.in. następujące informacje:

 • jakie są aktualne możliwości pozyskiwania funduszy europejskich,
 • jakie są warunki, kryteria i procedury przyznania wsparcia,
 • jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,
 • czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,
 • jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,
 • w jaki sposób można podnieść swoje kwalifikacje ze wsparciem ze środków unijnych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),
 • finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych (Inicjatywa JEREMIE),
 • na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Kwestionariusz konsultacyjny dotyczący zmian w Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Związek Gmin Regionu Płockiego udostępnia kwestionariusz konsultacyjny dotyczący zmian w Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Kwestionariusz znajduje się na stronie www.odpady.zgrp.pl lub pod bezpośrednim linkiem http://odpady.zgrp.pl/node/76

Jednocześnie informujemy, że kwestionariusz będzie aktywny do 21 kwietnia 2015 roku.

Nabór na wolne stanowisko w ZGRP

 Związek Gmin Regionu Płockiego  ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: młodszego referenta ds. windykacji. Ogłoszenia o naborze oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://zgrp.bip.org.pl/w zakładce Nabór pracowników. Oferty na wolne stanowiska pracy należy składać do dnia 13 kwietnia 2015 roku do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, pok. nr 5.

Z poważaniem

Związek Gmin Regionu Płockiego

BROSZURA INFORMACYJNA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Szanowni Mieszkańcy!W wyborach samorządowych w 2010 r. obdarzyliście mnie dużym kredytem zaufania. Udało nam się rozwiązać na miejscu wiele problemów i mimo skromnych środków finansowych zrealizowaliśmy wiele inwestycji.
Jako Wójt przyjąłem zasadę zrównoważonego rozwoju gminy, której przestrzegam, by nie przeoczyć żadnej istotnej sprawy ważnej dla naszych mieszkańców.
    Ważna dla każdego mieszkańca była budowa dróg asfaltowych i chodników, modernizacja obiektów sportowych i kulturalnych oraz dobudowa oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne.
    Możemy pochwalić się Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym, gdzie aktywnie działają całe pokolenia mieszkańców zrzeszając się w zespołach, stowarzyszeniach i klubach.
Działa Ludowy Zespół Pieśni i Tańca  Szczawin Kościelny, który w swoim dorobku artystycznym ma spore osiągnięcia.
Funkcjonuje „Plastusiowa Dolina” oraz place zabaw w Kamieńcu, Helenowie Słupskim, Suserzu, Gorzewie Kolonii i Trębkach, jako miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
    Z każdym rokiem zmienia się wygląd Szczawina Kościelnego, jak i całej gminy, głównie jeśli chodzi o estetykę, elewacje, oświetlenie, place, chodniki.
Po wielu latach zarządzania gminą mogę wraz z całym samorządem mieć powody do satysfakcji.
W ramach posiadanych środków własnych i tych pozyskanych poza budżetem oprócz inwestycji nie zapominamy o działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych celem kulturalnego spędzania wolnego czasu.
    Składając na Państwa ręce informację z kończącej się kadencji pragnę podziękować za wyrozumiałość i współpracę, przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni.
    Dzięki Wam, drodzy Mieszkańcy, mogę z dumą uznać te cztery lata mojej pracy i Rady Gminy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.


Z wyrazami szacunku
mgr Jerzy Sochacki
Wójt Gminy


INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY W KADENCJI 2010 – 2014

W ramach środków unijnych  wykonaliśmy następujące inwestycje:

•    Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu - 1,64 mln zł, dof. UE 75%, zwrot VAT. 290 tys. zł.

•    Przebudowa budynku na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym  - 1,17 mln zł, dof. UE 75%.
•    „Plastusiowa Dolina ‘’ – zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym - 380 tys. zł, dof. UE 80%.
•    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o salę ogólnorozwojową z kącikiem rekreacyjnym -  242 tys. zł, dof. UE  75%.
•    Remont i wyposażenie świetlicy w Trębkach - 237 tys. zł, dofinansowanie UE  75%.

•    Zakup strojów dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny - 33 tys. zł, dof. UE 75%
•    Budowa boiska sportowego „ORLIK 2012” w Szczawinie Kościelnym - 1,05 mln zł, dof. Ministerstwa. Sportu - 669 tys. zł, Urząd Marszałkowski - 164 tys. zł9
•    Termomodernizacja (docieplenie) budynków SP w Szczawinie Kościelnym i Trę
bkach - 541 tys. zł, dof. UE - 255 tys. zł
•    Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny -118 tys. zł, dofinansowanie 80%. Z tego programu wybudowano place zabaw w Kamieńcu, Helenowie Słupskim, Suserzu , Gorzewie Kolonii i przy świetlicy w Trębkach. Aktualnie trwa budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej przy SP w  Trębkach o wartości 103 tys. zł,
•    Wybudowano plac zabaw przy SP w Trębkach w ramach programu „ Nowe Przedszkole” - 76 tys. zł, dof. UE 100 %.
•    Gmina zrealizowała kilka projektów unijnych dla dorosłych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w celu wyrównania ich szans edukacyjnych o wartość około 400 tys. zł, dof. UE 100 %.

W ramach środków  budżetu gminy i pozyskanych z innych źródeł wykonaliśmy następujące inwestycje:

•    Przebudowa dachu na Ośrodku Zdrowia w Trębkach, wartość materiału - 29 tys. zł, wykonali pracownicy interwencyjni.
•    Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym - 43 tys. zł
•    Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym z wymianą dachu - 148 tys. zł.
•    Przebudowa dachu na budynku administracyjno -biurowym w Szczawinie Kościelnym (GOPS) - 66 tys. zł
•    Przebudowa garaży gminnych w Szczawinie Kościelnym - 52 tys. zł, zakup materiałów - 20 tys. zł, wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
•    Przebudowa budynku komunalnego na magazyn - z wymianą dachu na blachę trapezową, okien, drzwi garażowych - 32 tys. zł, materiały 12 tys. zł, wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
•    Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym - 19 tys. zł.
•    Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawinie Kościelnym – 72 tys. zł i wodociągów w Witoldowie, Trębkach i Krzymowie około 108 tys. zł , zwrot VAT 23%
•    Budowa placów zabaw przy SP w Szczawinie Kościelnym i Trębkach w ramach programu „Radosna Szkoła” 211 tys. zł, dof. MEN  - 108 tys. zł.
•    Zakup ciągnika, przyczepy i pługa do odśnieżania - 150 tys. zł.
•    Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym - 138 tys. zł, dotacja z UM – 40 tys. zł, z Zarządu Głownego OSP – 50 tys. zł.
•    Doposażenie  jednostek OSP w mundury i sprzęt – ponad 100 tys. zł dotacja z UM.


Naszym priorytetem była budowa dróg asfaltowych
•    Wybudowano ponad 14,5 km dróg asfaltowych w miejscowościach: Dobrów – Białka, Helenów II, Tuliska, Przychód, Adamów, Słup, Holendry, Lubieniek, Swoboda, Wola Trębska, Teodorów, Chorążek, Stefanów Suserski, Helenów I, Modrzew, Waliszew, Pieryszew, Łuszczanów, Suserz, Witoldów, Dobrów, Słup – Janki, Gołas, Jesionka.
•    Wybudowano ponad 7 km dróg utwardzonych kruszywem w miejscowościach: Pieryszew - Białka, Holendry, Modrzew, Słup, Suserz, Waliszew – Staw, Tuliska, Teodorów, Kunki – Staw.
•    Wybudowano niespełna 3 km chodników: przy drodze wojewódzkiej Nr 573 w Szczawinie Kościelnym i w Kaleni- 1525 m 2 chodnika wraz z odwodnieniem , 351 m² wraz z odwodnieniem na ul. Kutnowskiej w Szczawinie Kościelnym,   885 m² na ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w Szczawinie Kościelnym 
•    Wybudowano 2 parkingi o powierzchni około 1000 m ² przy GOK w Szczawinie Kościelnym
•    Wybudowano ponad 1000 m ² chodnika przy drogach powiatowych w Trębkach.

 Na budowę dróg w latach 2010-2014 przeznaczyliśmy ok. 2,5 mln zł, a na budowę chodników i parkingów około 600 tys. zł.
•    Zmodernizowano ujęcie wody przy Stacji Uzdatniania Wody  w Suserzu, co zwiększyło jej  wydajność z 40 do 100%.
•    Dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Mościska, Janki, Stefanów,  Annopol, Gorzewo Kolonia, Kaleń, Suserz, Budki Suserskie, Reszki, Wola Trębska, Krzymów.
•    Wymieniono lampy na energooszczędne w miejscowościach: Szczawin Kościelny, Kaźmierków, Trębki, Budy Kaleńskie, Łuszczanów, Kaleń, Witoldów, Kamieniec, Helenów Słupski; 450 tys. zł, dofinansowanie przez ENERGĘ Oświetlenie 100 tys. zł.

Nasza gmina przygotowana jest do nowych programów pomocowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

•    Wystąpiliśmy do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie programu usuwania azbestu z pokryć dachowych na budynkach w gminie Szczawin Kościelny.
•    Przystąpiliśmy do  programu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Kluczem do Zintegrowanego Rozwoju Subregionu”, z którego pozyskiwać będziemy środki na dokumentację techniczną projektów infrastruktury (drogi, ścieżki rowerowe,  kanalizację itp.)
•    Chcemy uporządkować gospodarkę wodno – ściekową gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – środki unijne.
•    Podejmiemy działania na rzecz melioracji gruntów rolnych w miejscowościach: Adamów, Chorążek.

Planujemy wykonać następujące inwestycje:
•    budowa kanalizacji sanitarnej Szczawinek – Sewerynów – Szczawin Borowy Kolonia
•    Budowa dróg asfaltowych: Osowia - Tuliska, Wola Trębska, Lubieniek, Swoboda, Dobrów, Słup, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia, Łuszczanów, Waliszew, Jesionka, Kaleń.
•    Położenie drugiej warstwy asfaltu na drogach w Helenowie I, Stefanowie, Dobrowie, Teodorowie, Helenowie Trębskim, Woli Trębskiej i Annopolu.
•    Budowa ścieżek rowerowych – w kierunku Gostynina i Gąbina.
•    Budowa chodników: Szczawin Kościelny, Suserz, Trębki, Szczawinek, Kaleń.
•    Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego: Helenów Trębski, Budki Suserskie, Szczawin Kościelny, Misiadla, Stefanów.
•    Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne: Szczawinek, Sewerynów, Słup, Suserz. Józefków, Adamów, Dobrów, Mellerów, Lubieniek, Przychód, Szczawin Borowy Wieś.
•    Kontynuacja budowy:
- boisk do piłki nożnej w Suserzu, Słupie, przy Szkole Podstawowej w Trębkach,
- boisk do piłki siatkowej w Adamowie, Gorzewie Kolonii, Helenowie Słupskim
- placów zabaw w Adamowie, Słupie
•    Kontynuacja remontów szkół i ich doposażenie w meble i sprzęt.
•    Dalsze działania ukierunkowane na rozwój kultury, sportu i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem w tych działaniach ludzi potrzebujących pomocy.

To tylko niektóre zadania na lata 2014 – 2018, które będą uzupełnione o wnioski zgłaszane przez mieszkańców, aby i  oni mogli mieć czynny udział w tworzeniu wizerunku wsi i gminy.  Wiemy, jak pozyskiwać środki unijne  i zamierzamy to wykorzystać w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020.

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, ul. Jana Pawła II 10, 09 – 550 Szczawin Kościelny,
tel. 24 235 13 72, fax  24 235 13 66, www.szczawin.pl24 235 13 72Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu Badanie ankietoweSzanowni Państwo,

Trwa realizacja projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Ecorys Polska na zlecenie ZGRP wykonuje usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy oraz delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, a także opracowaniu pięciu Strategii sektorowych.

Jedną z technik stosowanych przy realizacji projektu jest przeprowadzenie drogą elektroniczną badania ankietowego.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa zaprosić do uczestnictwa w badaniu poprzez odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie internetowej.

Ankieta dotyczy spraw związanych z codziennym życiem mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego i nie powinna zająć Państwu więcej 10 min.

Szczegółowe informacje oraz link do kwestionariusza znajdują się na stronie:
www.ecorys.pl/Plock

Inwestycje realizowane w latach 2010-2014

W latach 2010–2014 kontynuowany był program inwestycyjny rozpoczęty w kadencjach wcześniejszych. Do najważniejszych zadań należały:

·         przebudowa stacji uzdatniania wody w Suserzu (2010), wartość projektu ok.1, 64 mln zł, dofinansowanie 75%;

·         zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku po byłej spółdzielni usług rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym (2011), wartość projektu ok. 1,17 mln zł, dofinansowanie 75%;

·         rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o salę ogólnorozwojową wraz kącikiem rekreacyjnym i świetlicą (2011–2012), wartość projektu ok. 242 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         „Plastusiowa Dolina”- zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie  Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym (2013-2014), wartość projektu 380 tys. zł. dofinansowanie 80%

 

 

·         budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny (2014 ), wartość projektu ok. 118 tysięcy, dofinansowanie 80 %

·         remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębkach (2012), wartość projektu ok. 237 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         zakup strojów ludowych regionu łowickiego dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny (2012), wartość projektu ok. 33 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Szczawinie Kościelnym (2012), wartość projektu 1,05 mln zł, dofinansowanie: budżet UMWM 164 tys. zł budżet państwa 669 tys. zł;

·         termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Projekt objął budynek Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym i Trębkach (2013), wartość projektu ok. 0, 67 mln. zł. Wartość dotacji ok. 541 tys. zł;

·         budowa dróg na terenie gminy Szczawin Kościelny w latach 2011–2014. Łącznie wybudowano ponad 17 km dróg gminnych, w tym połowę o nawierzchni asfaltowej za kwotę ok. 2,3 mln złotych. Wybudowano drogi asfaltowe w miejscowościach: Adamów, Chorążek, Helenów, Holendry, Lubieniek, Łuszczanów, Modrzew, Pieryszew, Przychód, Stefanów Suserski, Suserz, Swoboda, Teodorów i Wola Trębska. Pozostałe drogi zostały utwardzone kruszywem;

·         budowa placów zabaw przy SP w Szczawinie Kościelnym i SP w Trębkach. (2012), całkowity koszt ok. 211 tys. zł, z tego 108 tys. zł pochodziło z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

·         przebudowa budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, koszt 148 tys. zł;

·         przebudowa budynku komunalnego w Trębkach, koszt 51 tys. zł, wymiana dachu na budynku gospodarki komunalnej w Szczawinie Kościelnym, koszt 66 tys. zł;

·         przebudowa garaży z wymianą dachu w Szczawinie Kościelnym, wykonana przez zatrudnionych na pracach interwencyjnych w Urzędzie Gminy. Koszt materiału 20 tys. zł;

·         wymiana lamp na energooszczędne w miejscowościach: Szczawin Kościelny, Trębki, Kaźmierków, Kaleń, Helenów Słupski, Witoldów, Kamieniec, Łuszczanów.

·         W najbliższych trzech latach zostaną wymienione wszystkie stare lampy rtęciowe na energooszczędne w pozostałych miejscowościach gminy. Dotychczasowy koszt 400 tys. zł;

·         zakup ciągnika z pługiem do odśnieżaniai oraz przyczepy, koszt ok. 150 tys. zł.

·         zakup samochodu lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym, koszt 138 tys. zł, dotacja z UMWM 40 tys. zł, z Zarządu Głównego OSP 50 tys. zł;

·         budowa kanalizacji w Szczawinie, ok. 70 tys. i wodociągu w Witoldowie, Trębkach i Krzymowie, ok. 108 tys. zł.

W sumie w latach 2011–2014 pozyskano ponad 5 mln zł środków pozabudżetowych,z tego 3 mln zł z programów Unii Europejskiej. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na inwestycje, programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży, na wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych, a także na wsparcie działalności społecznej organizacji pozarządowych w gminie.

PIKNIK RODZINNY

Relacja filmowa z Pikniku Rodzinnego "Zapraszamy do Szczawina", który odbył się w dn. 24.08.2014 r.

http://www.youtube.com/watch?v=EAOuQiVdYUs&index=1&list=UU16-VWX7hL6Jn7LA2gvldtg

 

Koronacja Papieska Obrazu Matki Bożej Suserskiej w dn. 15.08.2014

 
Relacja filmowa z uroczystości Koronacyjnych w Suserzu.


http://www.youtube.com/watch?v=IgfWsXBHf5E&index=2&list=UU16-VWX7hL6Jn7LA2gvldtg

Zdjęcia z uroczystości na stronie:

www.facebook.com/kulturaszczawin
www.parafiasuserz.pl

Załączone pliki:

Obwieszczenie

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Plenerowy Dzień Dziecka w Szczawinie Kościelnym

 W dn. 30 maja 2014 roku dzieci i młodzież z terenu gminy Szczawin Kościelny świętowali Dzień Dziecka.
Tegoroczny Dzień Dzieckas byłzorganizowany  w formie plenerowej na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym. Gminny Ośrodek Kultury wspólnie ze szkołami i przedszkolem zapewnili dzieciom wielorakie atrakcje począwszy od darmowej zjezddzalnui, trampoliny, stoisk temetychnych i zabaw prowadzonych przez zakątek Odkrywców po rozgrywki sportowe i koncert muzyczny.
Poniżej fotorelacja z dnia dziecka.
Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie
www.facebook.com/kulturaszczawin.

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Harmonogram zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinei Kościelnym


Poniedziałek
15.00-19.00 Taniec ludowy ( Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

Wtorek
15.00- 17.00 Taniec towarzyski - grupa zaawansowana "Pasja"
17.00-19.00  Taniec towarzyski - grupa początkujaca
19.00-20.00  Aerobic
 
Środa
16.00-18.00 Zumba grupa dziecięca i młodzieżowa
18.00 - 19.00 Zumba dla dorosłych

Czwartek
18.00- 19.00 Areobic

Piątek
15.00- 17.00 Taniec towarzyski - grupa zaawansowana "Pasja"
17.00-19.00  Taniec towarzyski - grupa początkujaca.

Trwają zapisy na areobic i zumbę. Zajęcia sa odpłatne. tel. 24 235 13 69  od pon- pt w godz 12.00- 20.00 w GOK

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Zasady segregacji odpadów


Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Szczawin Kościelny zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Więcej informacji na stronie:

http://odpady.zgrp.pl/zasady-segregacj .

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują ludzie a powstają odpady


Dokument w załączeniu.

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Gospodarka odpadami w Gminie Szczawin Kościelny


Gmina Szczawin Koscielny informuje, że Związek Gmin Regionu Płockiego przejął obowiązki związane z gospodarką odpadową w Gminei Szczawin Kościelnym. W związku z tym na jego  stronie internetowej pod  adresem:
www.odpady.zgrp.pl
znajdują sie wszytkie niezbędne informacje w ttym zakresie .

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Rozwój lokalny w rękach kobiet w gminie Szczawin Kościelny


24 listopada Gminę Szczawin Kościelny odwiedzili przedstawiciele Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnych Ośrodków  EFS aby przyjrzeć się podejmowanym w Gminie inicjatywom lokalnym na rzecz kobiet. Przesłanką do tej wizyty był realizowany przez gminę w 2010 roku projekt „Aktywne kobiety szczawin.pl” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i ustawicznej edukacji 15 kobiet z gminy Szczawin Kościelny. Kobiety  uczestniczyły w trzech blokach szkoleń: szkoleniach komputerowych szkoleniach prospołecznych oraz szkoleniach ogrodniczych zakończonych konkursem na najładniejszy ogród. Projekt ten przyczynił się rozwoju aktywności kobiet na terenie Gminy. Powstało Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, które zrzesza ponad d 20 kobiet. W wyborach sołeckich w 2010 roku na  31 sołectw w 16 władza sołecka została oddana w ręce kobiet.

Akademia Rozwoju Lokalnego, tak nazywała się grupa osób z ośrodków EFS, która odwiedziła gminę przyglądała się działaniom jaki podejmuje Gmina Szczawin Kościelny na rzecz kobiet. Na spotkaniu były również aktywne kobiety z gminy, które są członkami Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny lub uczestniczą w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez gminę. W spotkaniu wziął udział również wójt Gminy Jerzy Sochacki. Wizyta była okazją do prezentacji dorobku Gminy, wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktywizacji społeczeństwa z uwzględnieniem szczególnej roli kobiet.

Kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny przy okazji wizyty przygotowały wystawę rękodzieła, którego same są autorkami. Furorę zrobiły ozdoby bożonarodzeniowe tj. choinki z szyszek i makaronu oraz pięknie zdobione bombki.

Akademia Rozwoju Lokalnego jest ciałem wspomagającym i doradczym Krajowego Ośrodka EFS w realizacji jego zadań związanych z rozwojem lokalnym i animacją oraz jedną z metod wprowadzania zmian w środowisku lokalnym. Wizyta studyjna którą, odbyli w gminie posłuży im do  zebrania wstępnych wniosków i spostrzeżeń na temat rodzajów i form wsparcia kobiet w społeczeństwie lokalnym. Dla Gminy wizyta ludzi, którzy bardzo aktywnie działają w różnych miejscach na terenie kraju była okazją do zapromowania Gminy i działań, które podejmuje na rzecz aktywizacji mieszkańców.

Opr ECH

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium

Rada Gmimy SzczawinKościelny kadencja 2010-2014


PRZEWODNICZĄCY:
Roman Wojciechowski - Pieryszew
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Henryka Murawska - Modrzew
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Roman Robert Jędrzejczak
Jan Kaźmierczak - Waliszew
Mirosław Olejniczak- Budy Kaleńskie
Barbara Stępniak- Suserz
Głogulski Mariusz - Staw
Jolanta Osmolak - Szczawin Kościelny
Ireneusz Porosa - Swoboda
Marian ostrowski - Szczawin Kościelny
Marcin Pewniak - Trębki
Józef Szymański - Holendry
Marek Wypych - Helenów Słupski
Janusz Sobański - Adamów
Zygmunt Ośtrowski - Helenów I

Załączone pliki:

 1. mapa
 2. Uchwała o przystąpieniu do studium