Piknik Rodzinny w Szczawinie Kościelnym już za nami !

W dn. 22 sierpnia 2015 roku na Stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym odbył się Piknik Rodzinny, którego organizatorem był Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawnie Kościelnym. Współorganizatorami pikniku byli : Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny oraz Klub Seniora ze Szczawina Kościelnego.

Gwiazdą wieczoru był zespół Mejk. Wystąpiły również dzieci z klubu tańca towarzyskiego "Pasja" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym, Ludowy Zespół Pieśni i Tąńca Szczawin Kościelny oraz chór seniorów ze Szczawina Kościelnego oraz rodzimy zespół Akapulko.

Na piknik przybył rówież premier RP Waldemar Pawlak.

Piknik, może z racji zmienionego na sobotę terminu, zgromadził tłumy mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości.

Dziękujemy wszytkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy a wszczególności sponsorom, policji i straży z OSP Szczawin Kościelny. (ECH)

 

Konsultacje społeczne Regulaminu utrzymania czystości i porządku !!!

Do 31.08.2015 roku trwają konsultacje społeczne Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Zapraszamy do wyrażania swoich opinii.

Regulamin w załączniku.

Załączone pliki:

  1. Regulamin

Rajd rowerowy ,,Pojezierzem na rowerze"

Załączone pliki:

  1. Regulamin

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.


Od czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń „Bank Żywności w Płocku” z siedziba w Płocku przy ul. 3 Maja 18. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocą żywnościową objętych zostało 325 mieszkańców naszej gminy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 13 rodzajów artykułów żywnościowych a także będą mogły skorzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Żywność wydawana będzie do końca lutego 2016 r. w punkcie zorganizowanym w budynku, obok Urzędu Gminy  w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 12 . Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym . Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym. .  
Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, Związku Stowarzyszeń „Bank Żywności w Płocku” lub do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Załączone pliki:

  1. Regulamin

Komunikat w sprawie suszy

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Szczawin Kościelny w związku z wystąpieniem na terenie Gminy suszy informuje rolników, że do 27 lipca można składać wnioski o oszacowanie szkód. Więcej informacji na ten temat oraz wniosek o oszacowanie szkód w załączniku.

Załączone pliki:

  1. Regulamin
  2. Komunikat w sprawie suszy
  3. Wniosek


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36