powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

Życzenia Wielkanocne

 

..."Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,

zapala w sercach wierzących nadzieję i radości"...

                                                św. Jan Paweł II

 

 

Link do VIII Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny

Szanowni Mieszkańcy, 

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym udostępnia link do VIII Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny.

https://www.youtube.com/watch?v=P_yQ7XCo5VU

Wizje posesji w ramach projektu na wymianę kotłów i instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy,                                                                             

przypominamy, że od dnia 09.04.2019r. na terenie Gminy Szczawin Kościelny trwają wizje lokalne nieruchomości w ramach przygotowania do projektu z dofinansowaniem do wymiany kotłów i instalacji z OZE.

Audytor Energetyczny z ramienia firmy Globaleco będzie posiadał stosowne potwierdzenie od władz gminy o możliwości wykonywania działań na terenie gminy.

Przypominamy, że w ramach przygotowania dokumentacji technicznej obowiązują opłaty:

1. Przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku wraz z projektem kotła - 400 zł brutto

2 Projekt dodatkowej instalacji z OZE (Fotowoltaiczna, Kolektory słoneczne, Powietrzna pompa ciepła do c.w.u) - za każdy 200 zł brutto


Przykład:

Wnioskowano o:

Kocioł na pellet + instalacja fotowoltaiczna = 600 zł brutto lub Kocioł na gaz + instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne = 800 zł brutto

Zaznaczamy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Urząd Gminy, opłata za świadectwo energetyczne i projekt OZE nie podlega zwrotowi.

Harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczawinie Kościelnym w II kwartale 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy,                                                             

poniżej publikujemy harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczawinie Kościelnym w II kwartale 2019 roku.

dnia 12.04.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 26.04.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 10.05.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 17.05.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 14.06.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00 

W załączniku udostępniamy harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gostyninie w II kwartale 2019 roku. 

Załączone pliki:

 1. Harmonogram
 2. Harmonogram 1
 3. Ponoc prawna harmonogram dyżurów

Komunikat dotyczący ochrony pszczół i innych zapylaczy.

Drodzy Mieszkańcy,                                                                                         

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających przesyła komunikat dotyczący ochrony pszczół i innych zapylaczy.

W załączeniu publikujemy komunikat 

Załączone pliki:

 1. Komunikat

Regulamin konkursu fotograficznego o tematyce ekologicznej

Drodzy Mieszkańcy,                                                                        

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce ekologicznej. Konkurs pn. "Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą".

W załączniku publikujemy informacje na temat warunków konkursu

 

Załączone pliki:

 1. Konkurs Fotograficzny

Turniej Tenisa Stołowego 11 maja 2019r.

Załączone pliki:

 1. Regulamin

Wizje posesji w ramach projektu na wymianę kotłów i instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od dnia dzisiejszego (09.04.2019r.) na terenie Gminy Szczawin Kościelny rozpoczną się wizje lokalne nieruchomości w ramach przygotowania do projektu z dofinansowaniem do wymiany kotłów i instalacji z OZE.

Audytor Energetyczny z ramienia firmy Globaleco będzie posiadał stosowne potwierdzenie od władz gminy o możliwości wykonywania działań na terenie gminy.

Przypominamy, że w ramach przygotowania dokumentacji technicznej obowiązują opłaty:

1. Przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku wraz z projektem kotła - 400 zł brutto

2 Projekt dodatkowej instalacji z OZE (Fotowoltaiczna, Kolektory słoneczne, Powietrzna pompa ciepła do c.w.u) - za każdy 200 zł brutto


Przykład:

Wnioskowano o:

Kocioł na pellet + instalacja fotowoltaiczna = 600 zł brutto lub Kocioł na gaz + instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne = 800 zł brutto

Zaznaczamy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania, opłata za świadectwo energetyczne i projekt OZE nie podlega zwrotowi.

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY KAMIIEŃCA SPRZĄTAJĄ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ

Szanowni Mieszkańcy,

30 marca 2019 roku, z inicjatywy nowo wybranej Pani sołtys, dzieci i młodzież sprzątali najbliższą sobie okolicę. Okazało się, że w przydrożnych rowach znajduje się mnóstwo plastikowych i szklanych butelek oraz wiele innych śmieci. Warto nadmienić, że podczas zbierania odpadów dokonywano od razu odpowiedniej segregacji. Na szczęście pogoda dopisała i najmłodsi spędzili miło, a przede wszystkim pożytecznie sobotni czas. Swoim postępowaniem z pewnością zwrócili uwagę innych ludzi na problem zaśmiecania otoczenia.   
Pani Agata Rymarkiewicz zapewnia, że wspomniane działania będą cykliczne, w końcu wszystkim powinno zależeć na czystości i porządku.

Gratulujemy pomysłu i czekamy na naśladowców!

Spotkanie szkoleniowe

Odwowiedź z dnia 29.03.2019r.

Załączone pliki:

 1. Informacja 2
 2. Odpowiedź z dnia 29.03.2019r.

Zapytanie z dnia 25.03.2019

Załączone pliki:

 1. Zapytanie z dnia 25.03.2019r.

Odpowiedź na zapytanie

Załączone pliki:

 1. Odpowiedź

Zapytanie z dnia 11.03.2019r.

Załączone pliki:

 1. Zapytanie

Nadanie Imienia i Sztandaru Szkole Podstawowej w Trębkach

Drodzy Mieszkańcy,

21 marca  w Szkole Podstawowej w Trębkach odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej i sztandaru. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały od 2016 r. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców  z wybraną w drodze głosowania Patronką.

Tego dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do miejscowego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił oraz poświęcił sztandar Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz Diecezji Łowickiej. W liturgii czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Po Mszy św., uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny szły  poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Główna część oficjalnej uroczystości miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili między innymi:

 • Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba - Ordynariusz Diecezji Łowickiej;
 • Ksiądz Dziekan Bolesław Kuśmirka;
 • Ksiądz Andrzej Sylwanowicz;
 • Ksiądz Dariusz Lichman;
 • Arkadiusz Boruszewski - Starosta Powiatu Gostynińskiego;
 • Katarzyna Osowicz -Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego;
 • Barbara Stępniak - Wójt Gminy Szczawin Kościelny;
 • Roman Wojciechowski -Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny
 • Zbigniew Filipiak - Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny;
 • Małgorzata Salamandra - Skarbnik Gminy Szczawin Kościelny;
 • Joanna Markiewicz - Zastępca Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej Oświaty Kultury i Sportu;
 • Radni Gminy Szczawin Kościelny;
 • Anna Olobry-Szarow - Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Płocku;
 • Andrzej Osiak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie;
 • Monika Cichońska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym;
 • Ewa Chodorowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym;
 • Marian Żuchniewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Wachowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Chrząszczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Alina Sarzała - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • Jolanta Radecka - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • emerytowani nauczyciele;
 • fundatorzy i darczyńcy.

 

Uroczystość prowadziła nauczycielka Pani Beata Gajdecka.

Pani Teresa Jurczyk zaprezentowała postać Marii Kownackiej, a dyrektor szkoły Urszula Koniarek przedstawiła uzasadnienie wyboru Patronki.

Przewodniczący Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym Pan Roman Wojciechowski odczytał Akt Nadania  Szkole Podstawowej w Trębkach Imienia Marii Kownackiej.
Potem nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych i fundacyjnych w drzewiec sztandaru.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Chmielecka odczytała Akt Fundacyjny Sztandaru. Poczet Sztandarowy reprezentowany przez rodziców przekazał Sztandar dyrektorowi szkoły, który podziękował za ten cenny dar i zapewnił, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły. Dyrektor dokonał  prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym. Po prezentacji dyrektor szkoły przekazała Sztandar  Pocztowi Uczniów, Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią. Następnie  odbyło się ślubowanie uczniów na Sztandar Szkoły.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście.

Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego: Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta i Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje i życzenia, aby uczniowie i nauczyciele w nauce i pracy czerpali inspiracje z twórczości Marii Kownackiej.

Pani Barbara Stępniak Wójt Gminy Szczawin Kościelny życzyła nauczycielom, rodzicom i uczniom, aby to czym żyła Nasza Patronka, było dla nas ważne i stanowiło inspirację wszelkich działań, dostarczało radości życia.

Pani wizytator Anna Olobry - Szarow odczytała   list gratulacyjny w imieniu Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kolejni mówcy również wyjątkowo ciepło i życzliwie wypowiadali się pod adresem szkoły, składając a ręce dyrektora kwiaty i  skromne upominki.

Po przemówieniach poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, a zebranych zaproszono na przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie szkoły.

Na zakończenie dyrektor szkoły  podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością tej uroczystości. Wspólnie z przewodniczącą Rady Rodziców wręczyła podziękowania fundatorom i darczyńcom.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszej Patronki.

Udostępniamy również link do artykułu "Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Trębkach" w GOSC.PL Łowicki https://lowicz.gosc.pl/doc/5410686.Nadanie-imienia-Szkole-Podstawowej-w-Trebkach oraz link do artykułu "Poświęcenie sztandaru Szkoły w Trębkach" na gostynin24.pl http://gostynin24.pl/index.php/item/2185-poswiecenie-sztandaru-szkoly-w-trebkach

Poniżej fotorelacja ze spotkania

 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gostynińskiego

                                                                                          

Załączone pliki:

 1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gostynińskiego

Grunty do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy,                                                                           

Firma STANDARD POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. I SP. K. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Firma zainteresowana jest dzierżawą gruntów gminnych i prywatnych, oferuje współpracę na atrakcyjnych warunkach. Czynsz dzierżawy wynosi od 8 do 9 tys /ha/rok. Umowa dzierżawy na okres 25 lat.

W załączniku szczegółowe informacje 

 

 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Wybory Sołeckie

Gminna Spółka Wodna w Szczawinie Kościelnym

Informacja Związku Gmin Regionu Płockiego

Drodzy Mieszkańcy,                                                          

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zgłosić do ZGRP telefonicznie pod nr 24 366 03 02, wew. 1 (1), na 14 dni przed terminem zbiórki.

Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu - na wniosek pisemny składany do ZGRP na 14 dni przed terminem zbiórki.